• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ωράριο Λειτουργίας

Περίοδος

Τετάρτη-Παρασκευή

Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη

Παιδαγωγικές Ομάδες-Συντονισμοί

7:30 - 8:15

7:30 - 8:10

7:30 - 8:15

8:15 - 9:00

8:10 - 8:50

8:15 - 8:55

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

9:20 - 10:05

9: 10 - 9: 50

9: 25 - 10:10

10:05 - 10:50

9:50 - 10: 30

10:1 0 - 10:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:10 - 11:55

10:45 - 11:25

11: 15 - 12:00

11:55 - 12:40

11:25 - 12:05

12:00 - 12:40

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:50 - 13:35

12:15 - 12:55

12:55 - 13:35

 

12:55 - 13:35

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΙΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ