• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Άγημα

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, σε Συνεδρία του, ημερομηνίας 18ης Σεπτεμβρίου 2019, πράξη 4η επικύρωσε με κριτήρια το ήθος και την επίδοση τους Σημαιοφόρους και Παραστάτες που συναποτελούν το Άγημα του Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Με καθόλα νομότυπες διαδικασίες, σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. Φακ. 7.19.09 με θέμα: «Βραβεύσεις μαθητών – Συμμετοχή μαθητών στο Άγημα για τη Σχολική Χρονιά 2018-2019», το Άγημα καταρτίστηκε ως εξής:

Σημαιοφόροι:

Λάβαρο
Μαρία Πατσαλίδου    Γ2

Ελληνική σημαία
Άννα Λοΐζου     Γ6

Κυπριακή σημαία
Μαρία Χριστοδούλου    Γ2   

 

Παραστάτες:

Ιωάννα Ζαμανή     Γ1
Ελεάνα Σάββα     Γ5
Σάββια Αναστασίου    Γ4
Άννα Αντωνίου     Γ4
Γρηγόρης Γρηγορίου    Γ4
Κυριάκος Αναστασίου    Γ2
Πλαμένα Τοδόροβα Ιορδάνοβα   Γ1

Χρίστος Ιωάννου     Γ6   

 

Επιλαχόντες:

Στυλιάνα Ευαγγέλου    Γ3
Αθανασία Χαραλάμπους   Γ6