• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Απασχολούμαι δημιουργικά, αναπτύσσομαι ψυχοκοινωνικά

Σχολική Χρονιά 2019 - 2020

Επίσκεψη στην εκδήλωση «Βραδιά του Ερευνητή 2019»

Σήμερα, 27/9/2019, οι μαθητές και μαθήτριες του Β1 και Β5, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, Δημητρίου Ζωή και Σκουρουπάτη Ανδρέα και τη Βοηθό Διευθύντρια Αγάθη Ζυμαρίδου, επισκέφτηκαν την εκδήλωση «Βραδιά του Ερευνητή 2019».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε  από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.  Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες, που περιλάμβαναν μεγάλη έκθεση πειραμάτων, επιστημονικών παιχνιδιών, προσομοιώσεων, διαγωνισμών κ.α.