• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Μαθητές/τριες που  ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
Μαθητές/τριες που ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΣΙΜΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Α΄ Τάξη
Β’ Τάξη
Γ΄ Τάξη

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ

Α΄ Τάξη
Β’ Τάξη
Γ΄ Τάξη