• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

ΔΡΑ.Σ.Ε.

Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.
(Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης)


Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας συμμετέχει για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε., το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), που έχει ως στόχο την οικονομική ανόρθωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, έχει επεκταθεί από την  σχολική χρονιά 2017 – 2018 και έχει ήδη  καλύψει περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού. Με την επέκταση του Προγράμματος, τα οφέλη του  καρπώνονται  συνολικά 96 σχολικές μονάδες και οι μαθητές τους που  συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και τους μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017, το ΔΡΑ.Σ.Ε. υλοποιήθηκε σε 89 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια/Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), καλύπτοντας περίπου το 12,5% των μαθητών. Κατά τη σχολική χρονιά (2017-2018), η εφαρμογή του Προγράμματος  επεκτάθηκε σε 7 επιπρόσθετες σχολικές μονάδες, καλύπτοντας περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού. Η επιλογή των επιπρόσθετων σχολικών μονάδων, όπως και των 89 που συμμετείχαν από τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 στο Πρόγραμμα, έγινε  στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία  βρίσκονται.

Στο πλαίσιο του ΔΡΑ.Σ.Ε. δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης από ειδικούς επιστήμονες, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία.

Δράσεις του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε  που ολοκληρώθηκαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018

 

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (σχολική χρονιά 2016-2017)

Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας συμμετέχει για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. , το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 

Το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), που έχει ως στόχο την οικονομική ανόρθωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, έχει επεκταθεί από την  σχολική χρονιά 2017 – 2018 και θα καλύψει περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού. Με την επέκταση του Προγράμματος, τα οφέλη του θα καρπωθούν συνολικά 96 σχολικές μονάδες και οι μαθητές τους που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και τους μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017, το ΔΡΑ.Σ.Ε. υλοποιήθηκε σε 89 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια/Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), καλύπτοντας περίπου το 12,5% των μαθητών. Τη φετινή σχολική χρονιά (2017-2018), η εφαρμογή του Προγράμματος θα επεκταθεί σε 7 επιπρόσθετες σχολικές μονάδες, καλύπτοντας περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού. Η επιλογή των επιπρόσθετων σχολικών μονάδων, όπως και των 89 που συμμετείχαν από πέρσι στο Πρόγραμμα, έγινε  στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία  βρίσκονται.

Στο πλαίσιο του ΔΡΑ.Σ.Ε. δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης από ειδικούς επιστήμονες, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία.

Δράσεις του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε  κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017