• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

EduWeb

(1 Οκτωβρίου 2016 - 30 Σεπτεμβρίου 2018)

Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Οι εταίροι που συμμετέχουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κατετάγη ως η έκτη χώρα στο Digital Economy Society Index DESI 2016, συνεισφέρουν τις καλές πρακτικές χρήσης και αξιοποίησης του Διαδικτύου, που θα προσαρμοστούν αναλόγως από τους εταίρους στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στην Ιταλία, συνεισφέροντας στην προσπάθεια των χωρών αυτών για καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των πολιτών τους, αλλά και στον ευρύτερο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί μία από τις πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές οικονομίες της γνώσης στον κόσμο.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το EduWeb έχει δημιουργήσει μια εκπαιδευτική πύλη για τη φιλοξενία και διάθεση του κοινού εκπαιδευτικού υλικού τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες του Διαδικτύου. Επιπλέον, η πύλη παρέχει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την on-line εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (μαζί με το απαραίτητο υλικό), οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν στους μαθητές στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές από απλοί χρήστες του Διαδικτύου, θα γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές των ενήλικων (και ειδικότερα των ηλικιωμένων) μελών των οικογενειών τους, συνδράμοντας στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ευρωπαίων πολιτών μέσω πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων.


Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "eduweb"  λειτουργεί για δεύτερη χρονιά στην Κύπρο.  Πέρσι δούλεψε πιλοτικά στο Λύκειο Αραδίππου.  Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να ετοιμάσουν μαθήματα για να εκπαιδεύσουν ενήλικες για την ορθή χρήση του διαδικτύου.  Τα μαθήματα θα τυπωθούν σε έντυπη μορφή και  θα μπουν σε κανάλι YouTube και στην ιστοσελίδα του σχολείου.  Παραδείγματα από μαθήματα είναι:  η χρήση του  viber και του what'sapp.

 

Έχουμε ετοιμάσει μαθήματα, για να εκπαιδεύσουμε ενήλικες στην ορθή χρήση του διαδικτύου.  Τα μαθήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας, θα τυπωθούν σε έντυπη μορφή και  θα μπουν σε κανάλι YouTube. 
Τα μαθήματα που έχουμε ετοιμ
άσει αφορούν την χρήση του viber και του WhatsApp

 

Υπάρχουν 3 μαθήματα με οδηγίες για το καθένα.

1. Εγκατάσταση Viber και δημιουργία λογαριασμού
    
Online οδηγός / Αρχείο pdf

2. Δημιουργία ομάδας και πρόσθεση ατόμων στην ομάδα στο Viber
    Online οδηγός / Αρχείο pdf

3. Αποστολή και λήψη μηνυμάτων στο Viber
    Online οδηγός / Αρχείο pdf

1. Εγκατάσταση WhatsApp και δημιουργία λογαριασμού
    Online οδηγός / Αρχείο pdf

2. Δημιουργία ομάδας και προσθήκη ατόμων σε ομάδα στο WhatsΑpp
    Online οδηγός / Αρχείο pdf


3.
Αποστολή και Λήψη Μηνυμάτων στο WhatsApp
    Online οδηγός / Αρχείο pdf