• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ιστορικό Σχολείου

Το περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας άρχισε τη λειτουργία του το Γενάρη του 1993 και τη χρονιά αυτή φοίτησαν 243 μαθητές στην Α'  και Β' τάξη.  Δίδαξαν 23 καθηγητές με πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Στο Γυμνάσιό μας φοιτούν μαθητές από τις πιο κάτω κοινότητες:  Αγία Βαρβάρα, Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Αλάμπρα, Σια, Κόρνο, ΜοσφιλωτήΠυργά και Δελίκηπο.