• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπαντίος Ορθόδοξος Γ5
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαντορίνης Ελευθέριος Γ4
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κουνέ Τηλέμαχος Γ5
ΤΑΜΙΑΣ Καμαρίτου Ευτυχία Β4
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αναστασίου Σάββια Β4
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαρκαντώνη Μαρία Α2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αντωνίου Ζαχαρούλα Α2