• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικοδήμου Άννα Γ2
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπακαλιάος Αθανάσιος Γ4
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λαζάρου Αφροδίτη Γ1
ΤΑΜΙΑΣ Κουνέ Τηλέμαχος Β5
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σπάντιος Ορθόδοξος Β5
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αναστασίου Σάββια Α4
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Καμαρίτου Ευτυχία Α1