• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρία Στυλιανού Γ6
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σάββια Αναστασίου Γ4
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευτυχία Καμαρίτου Γ4
ΤΑΜΙΑΣ Μαρία Μαρκαντώνη Β2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ζαχαρούλα Αντωνίου Β2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σταύρος Σταύρου Α4
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Απόστολος Παναγιώτου Α6