• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4
  • img6
  • img7
  • img8

Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο

Δράσεις Προγράμματος «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» και Προγράμματος «Ασφαλές σχολείο στο διαδίκτυο» 2018-2019

 

Οδηγός για ασφαλή χρήση του διαδικτύου  (αγγλική έκδοση)